Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7 vertalen

Stap 7
Use the flat end of a spudger to lift the speaker assembly out of its housing. Remove the speaker assembly. Remove the speaker assembly.
  • Use the flat end of a spudger to lift the speaker assembly out of its housing.

  • Remove the speaker assembly.

Usa el extremo plano de un spudger para levantar el ensamblaje de altavoz de su zócalo.

Remueve el ensamblaje de altavoz.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.