Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 18
Tip the logic board up to a vertical position to expose the single antenna connector on the underside, near the top edge of the board. Do not attempt to fully remove the logic board yet, as the Wi-Fi/Bluetooth antenna is still connected to the underside of the board. Do not attempt to fully remove the logic board yet, as the Wi-Fi/Bluetooth antenna is still connected to the underside of the board.
  • Tip the logic board up to a vertical position to expose the single antenna connector on the underside, near the top edge of the board.

  • Do not attempt to fully remove the logic board yet, as the Wi-Fi/Bluetooth antenna is still connected to the underside of the board.

Inclina la scheda logica fino alla posizione verticale per accedere al singolo connettore di antenna sottostante, vicino al bordo superiore della scheda.

Non cercare ancora di rimuovere completamente la scheda logica, perché l'antenna Wi-Fi/Bluetooth è ancora connessa alla parte inferiore della scheda stessa.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.