Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 19
Gently lay the logic board upside-down, with the top portion resting against the rear case of the iPhone. Use the flat end of the spudger to disconnect the Wi-Fi/Bluetooth antenna cable from its socket on the back of the logic board.
  • Gently lay the logic board upside-down, with the top portion resting against the rear case of the iPhone.

  • Use the flat end of the spudger to disconnect the Wi-Fi/Bluetooth antenna cable from its socket on the back of the logic board.

ロジックボード上部が本体と繋がった状態でiPhoneの背面ケースに対して裏返します。

スパッジャーの平面側先端を使って、Wi-Fi/Bluetoothアンテナケーブルをロジックボード裏のソケットから持ち上げて外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.