Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 5 vertalen

Stap 5
Remove the battery.
  • Remove the battery.

  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove the sleeve before installation by pulling it away from the the ribbon cable.

  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.

  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.

  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.

  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.

  • Perform a hard reset after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.

Verwijder de batterij.

Als je vervangende batterij werd geleverd in een plastic hoes, verwijder je de hoes voordat je de batterij installeert door deze weg te trekken van de lintkabel.

Als je nieuwe batterij nog geen vervangende kleefstrips bevat, kun je deze handleiding gebruiken om deze alsnog aan te brengen.

Voer een geforceerde herstart uit na het weer in elkaar zetten van je telefoon. Dit kan een aantal problemen voorkomen en probleemoplossing vergemakkelijken.

[* black] Remove the battery.
[* icon_note] If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove the sleeve before installation by pulling it away from the the ribbon cable.
+[* icon_reminder] If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
+[* icon_reminder] Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
+ [* black] Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
[* icon_reminder] If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to [guide|56465|this guide] to replace the adhesive strips.
[* icon_reminder] Perform a [guide|62336|hard reset] after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.