Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 4
If you successfully removed all three adhesive strips, move on to the next step. Otherwise, you will need to pry the battery from the rear case.
Alternative methods to unstick the battery from the case
  • If you successfully removed all three adhesive strips, move on to the next step. Otherwise, you will need to pry the battery from the rear case.

  • Prepare an iOpener and apply it to the back of the rear case, directly over the battery. Otherwise, you can apply heat using a heat gun or hair dryer.

  • Overheating the iPhone may ignite the battery.

  • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.

  • Do not insert the spudger in the area between the volume down (-) button and the top edge of the battery, or you may damage the volume control cable lying underneath. Do not pry against the logic board or you may damage the phone.

  • Alternatively, a piece of dental floss may be used to separate the battery from the rear case. A stronger alternative to dental floss is an unwound guitar string, such as a 0.009 E string from a 12-string set.

  • Thread the floss or string behind the upper battery corners, bring the ends together, wrap them around a folded cloth, and pull evenly.

Als je beide kleefstrips met succes hebt weten te verwijderen, ga je verder met de volgende stap. Anders zul je de batterij uit de achterste behuizing moeten wrikken.

Prepareer een iOpener en leg deze op de achterkant van de achterste behuizing, op de plaats waar de batterij zich bevindt. Als alternatief kun je ook een warmtepistool of een föhn gebruiken.

Na ongeveer een minuut draai je de telefoon om en gebruik je een plastic kaart om de overgebleven lijm achter de batterij door te snijden.

Steek de kaart niet in het gebied tussen de 'minder volume-knop' (-) en de bovenkant van de batterij, aangezien je daarmee de kabel van de volumeregeling eronder kunt beschadigen.

Duw niet tegen of onder het logic board, aangezien je daarmee de telefoon serieus kunt beschadigen.

Houd de kaart zo vlak mogelijk om te voorkomen dat je de batterij buigt. Dit kan er namelijk toe leiden dat de batterij beschadigd raakt en gevaarlijke chemicaliën gaat lekken of in brand vliegt. Gebruik daarom ook geen scherpe tools om de batterij los te krijgen.

Als alternatief kun je ook een stuk flosdraad gebruiken om de batterij van de achterste behuizing los te krijgen. Een nog sterker alternatief is een gitaarsnaar, zoals een 0.009 E-snaar van een 12-snarenset.

Rijg de flosdraad of snaar achter de bovenste hoeken van de batterij, breng de eindes bij elkaar, wikkel deze om een stuk stof of doek en trek het vervolgens met gelijke kracht onder de batterij door.

+[title] Alternative methods to unstick the battery from the case
[* icon_note] ***If you successfully removed all three adhesive strips, move on to the next step. ***Otherwise, you will need to pry the battery from the rear case.
-[* black] [guide|25705|Prepare an iOpener|new_window=true] and apply it to the back of the rear case, directly over the battery. Alternatively, you can apply heat using a heat gun or hair dryer.
-[* black] After about a minute, flip the phone over and use a plastic card to break up any remaining adhesive behind the battery.
- [* icon_caution] ***Do not*** insert your card in the area between the volume down (-) button and the top edge of the battery, or you may damage the volume control cable lying underneath.
- [* icon_caution] ***Do not*** pry against the logic board or you may damage the phone.
- [* icon_caution] Keep the card as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals or catch fire. Do not use any sharp tools to pry at the battery.
+[* black] [guide|25705|Prepare an iOpener|new_window=true] and apply it to the back of the rear case, directly over the battery. Otherwise, you can apply heat using a heat gun or hair dryer.
+ [* icon_caution] Overheating the iPhone may ignite the battery.
+ [* icon_caution] Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
+ [* icon_caution] ***Do not*** insert the spudger in the area between the volume down (-) button and the top edge of the battery, or you may damage the volume control cable lying underneath. ***Do not*** pry against the logic board or you may damage the phone.
[* icon_note] Alternatively, a piece of dental floss may be used to separate the battery from the rear case. A stronger alternative to dental floss is an unwound guitar string, such as a 0.009 E string from a 12-string set.
-[* black] Thread the floss or string behind the upper battery corners, bring the ends together, wrap them around a folded cloth, and pull evenly.
+ [* black] Thread the floss or string behind the upper battery corners, bring the ends together, wrap them around a folded cloth, and pull evenly.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.