Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 6 vertalen

Stap 6
Remove the display assembly. During reassembly, pause here if you wish to replace the adhesive around the edges of the display.

Verwijder de schermmodule.

Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel kun je hier pauzeren als je de lijm rondom de hoeken van het scherm wil vervangen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.