Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step. Disconnect the home button/fingerprint sensor cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step.

  • Disconnect the home button/fingerprint sensor cable by prying it straight up from its socket on the logic board.

在此步骤中断开或重新连接电缆之前,请确保电池已断开连接。

将 Home 键/指纹传感器电缆从主板上的插座中直接撬起,断开它。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.