Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step. Disconnect the home button/fingerprint sensor cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step.

  • Disconnect the home button/fingerprint sensor cable by prying it straight up from its socket on the logic board.

この手順ではケーブルの接続を外す、もしくは再接続する前に、バッテリーが外れていることを確認してください。

ホームボタン/指紋センサーケーブルをまっすぐ持ち上げて、ロジックボード上のソケットから接続を外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.