Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step. Disconnect the home button/fingerprint sensor cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step.

  • Disconnect the home button/fingerprint sensor cable by prying it straight up from its socket on the logic board.

Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo nel corso di questo passo.

Scollega il cavo del tasto home/sensore delle impronte facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.