Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6 vertalen

Stap 6
Remove the display assembly. During reassembly, pause here if you wish to replace the adhesive around the edges of the display.

ディスプレイアセンブリを取り出します。

再組み立ての際、ディスプレイ周辺に留められた接着タブ交換する場合はここで作業を止めて、このガイドを参照してください

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.