Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6 vertalen

Stap 6
Remove the display assembly. During reassembly, pause here if you wish to replace the adhesive around the edges of the display.

Rimuovi il gruppo display.

In fase di rimontaggio, fermati qui se vuoi sostituire l'adesivo attorno ai bordi del display.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.