Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6 vertalen

Stap 6
Remove the display assembly. During reassembly, pause here if you wish to replace the adhesive around the edges of the display.

Remueva el ensamblaje de pantalla.

Durante el reensamblaje, deténte aquí si deseas para reemplazar el adhesivo alrededor de los bordes de pantalla.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.