Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.

Step 9
Use the flat end of a spudger to pry the optical drive connector up from its socket on the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pry the optical drive connector up from its socket on the logic board.

スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから光学ドライブコネクターを引き上げます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.