Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 3 vertalen

Stap 3
Use the attached plastic pull tab to remove the battery from the upper case.
  • Use the attached plastic pull tab to remove the battery from the upper case.

  • If you're installing a new battery, you should calibrate it after installation:

  • Charge it to 100%, and then keep charging it for at least 2 more hours. Next, unplug and use it normally to drain the battery. When you see the low battery warning, save your work, and keep your laptop on until it goes to sleep due to low battery. Wait at least 5 hours, then charge your laptop uninterrupted to 100%.

  • If you notice any unusual behavior or problems after installing your new battery, you may need to reset your MacBook's SMC.

Gebruik de reeds geïnstalleerde treklip onder de batterij om de batterij uit de bovenste behuizing te verwijderen.

Als je een nieuwe batterij aan het installeren bent, zul je deze moeten kaliberen na installatie:

Laad je batterij op tot 100% en laat deze dan nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze uitvalt vanwege een lege batterij. Wacht minstens 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer, ononderbroken, op tot 100%.

Als je ongewoon gedrag ziet of je ervaart problemen na het installeren van je nieuwe batterij, kan het zijn dat je de SMC van je MacBook moet resetten.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.