Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 64 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the following ten screws:
  • Remove the following ten screws:

  • Three 14.4 mm Phillips #00 screws

  • Three 3.5 mm Phillips #00 screws

  • Four 3.5 mm shouldered Phillips #00 screws

  • When replacing the small screws, align them perpendicular to the slight curvature of the case (they don't go straight down).

卸下下列十个螺丝

3个 14.4 mm Phillips #00 螺丝

3个 3.5 mm Phillips #00 螺丝

4个 3.5 mm 肩部 Phillips #00 螺丝

装回小螺丝时,将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐(不是直着往下对齐的)。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.