Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 24 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.

  • Power off your iPhone before beginning disassembly.

  • Remove the two 3.4 mm Pentalobe screws on either side of the Lightning port.

在拆卸你的 iPhone 之前,将电池放电到电量低于 25%。如果您意外刺破一块充满电的锂离子电池,其可能会起火甚至爆炸。

在你开始拆卸之前,将 iPhone 关机。

拧出 Lightning 接口两侧的 2 颗 3.4 mm 五角(梅花形)螺丝。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.