Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 24 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.

  • Power off your iPhone before beginning disassembly.

  • Remove the two 3.4 mm Pentalobe screws on either side of the Lightning port.

iPhoneを解体する前にバッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーにダメージを与えると引火や爆発の恐れがあります。

解体を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。

Lightningポートの両端に留められた3.4 mmペンタローブネジを2本外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.