Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 6
The motherboard is an ESD sensitive component and should be handled with care. iFixit recommends using a anti-static bracelet whenever handling components of this nature to avoid damage. Grip the motherboard on both edges toward the top of the device.
  • The motherboard is an ESD sensitive component and should be handled with care. iFixit recommends using a anti-static bracelet whenever handling components of this nature to avoid damage.

  • Grip the motherboard on both edges toward the top of the device.

  • Do not lift the motherboard all the way out in this step; the ribbon cable on the underside needs to be disconnected first.

  • Lift the motherboard up and away from the display, taking care not to put too much stress on the daughterboard ribbon cable.

Het moederbord is een ESD-gevoelig onderdeel waar je met zorg mee om moet gaan. iFixit raadt je aan een anti-statische armband te gebruiken bij het werken met onderdelen die ESD-gevoelig zijn om schade te voorkomen.

Pak het moederbord aan de bovenkant van het toestel aan beide zijkanten vast.

Til het moederbord nog niet volledig uit het toestel in deze stap; de lintkabel aan de onderkant moet eerst nog worden losgekoppeld.

Til het moederbord omhoog en weg van het scherm en zorg hierbij dat je niet te veel spanning op de lintkabel van het dochterbord zet.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.