Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 2
Use the edge of a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
  • Use the edge of a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.

  • Be very careful to only pry up on the battery connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break it entirely.

  • Remove the metal clip covering the antenna connector.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.