Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Insert the pointed tip of a spudger between the microphone flex cable and the front panel to break the adhesive holding it in place. Insert the pointed tip of a spudger between the microphone flex cable and the front panel to break the adhesive holding it in place.
  • Insert the pointed tip of a spudger between the microphone flex cable and the front panel to break the adhesive holding it in place.

Inserisci l'estremità appuntita di uno spudger tra il cavo flessibile del microfono e il pannello anteriore per rompere l'adesivo che tiene in posizione il cavo.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.