Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Use the edge of a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
  • Use the edge of a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.

  • Be very careful to only pry up on the battery connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break it entirely.

  • Remove the metal clip covering the antenna connector.

Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs um den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board nach oben zu hebeln.

Achte sehr darauf, nur am Akkustecker und nicht am Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du ihn ganz abbrechen.

Entferne die Metallklammer, die den Antennenstecker bedeckt.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.