Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2 vertalen

Stap 2
Gently lift each side of the battery connector to pry the connector out of its socket on the logic board. Bend the connector back toward the battery, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board. Bend the connector back toward the battery, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.
  • Gently lift each side of the battery connector to pry the connector out of its socket on the logic board.

  • Bend the connector back toward the battery, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.

在逻辑板上轻轻抬起电池连接器的每一端,将连接器从其插座上撬开。

将连接器弯曲,确保电池连接器不意外地与逻辑板接触。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.