Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands

Stap 25 vertalen

Stap 25
The iPhone 6s keeps up the decent work, earning a 7 out of 10 on the Repairability scale: The display assembly continues to be the first component out, simplifying screen repairs.
  • The iPhone 6s keeps up the decent work, earning a 7 out of 10 on the Repairability scale:

  • The display assembly continues to be the first component out, simplifying screen repairs.

  • The battery is straightforward to access. Removing it requires a proprietary pentalobe screwdriver and knowledge of the adhesive removal technique, but is not difficult.

  • The Touch ID cable is still tucked out of the way, but is paired to the logic board, complicating repairs.

  • The iPhone 6s still uses proprietary Pentalobe screws on the exterior, requiring a specialty screwdriver to remove.

De iPhone 6s houdt de eer hoog met een score van 7 van de 10 punten op onze repareerbaarheidsschaal:

De schermmodule blijft het eerste onderdeel dat eruit komt, wat schermreparaties vergemakkelijkt.

De batterij is gemakkelijk te bereiken. Het verwijderen van de batterij vereist een speciale pentalobe-schroevendraaier en wat kennis van de verwijdertechniek voor de kleefstrips, maar is niet moeilijk.

De kabel van de Touch ID is nog steeds uit de weg gelegd, maar wel uniek verbonden aan het logic board, wat reparaties lastiger maakt.

De iPhone 6s gebruikt nog steeds speciale Pentalobe schroeven aan de buitenkant, waarvoor je een speciale schroevendraaier nodig hebt.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.