Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands
Stap 7
After some careful spudgering, the display assembly comes free without much of a fight. The display assembly weighs in at a whopping 60 grams—a 15 gram increase over the one found in the iPhone 6. In fact, that's the same weight as the much larger display on last year's 6 Plus! The additional capacitive sensors that Apple integrated into the display backlight have really beefed this thing up. Save for the reduction in cables, and a slightly different LCD shield plate design, the old and new display assemblies seem pretty visually similar.
  • After some careful spudgering, the display assembly comes free without much of a fight.

  • The display assembly weighs in at a whopping 60 grams—a 15 gram increase over the one found in the iPhone 6. In fact, that's the same weight as the much larger display on last year's 6 Plus! The additional capacitive sensors that Apple integrated into the display backlight have really beefed this thing up.

  • Save for the reduction in cables, and a slightly different LCD shield plate design, the old and new display assemblies seem pretty visually similar.

Na wat voorzichtig ge-spudger, komt de schermmodule zonder al te veel moeite los uit de telefoon.

De schermmodule weegt ongeveer 60 gram—dat is een toename van 15 gram ten opzichte van die in de iPhone 6. In feite is het hetzelfde gewicht als het veel grotere scherm dat we in de 6 Plus vonden vorig jaar! De extra capacitieve sensoren die Apple in de backlight van het scherm geïntegreerd heeft, maken deze module aanzienlijk zwaarder.

Behalve de reductie in kabels en een ietwat ander design van de LCD-beschermplaat, lijken de oude en de nieuwe schermmodules visueel gezien erg op elkaar.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.