Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands

Stap 2 vertalen

Stap 2
Twist the opening pick to fully dislodge the battery and remove it. Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • Twist the opening pick to fully dislodge the battery and remove it.

  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.

  • To install a new battery and ensure that is is properly aligned:

  • Remove any remaining adhesive from the phone, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.

  • Lay the replacement battery in place, but do not apply adhesive yet. Resume re-assembly until the motherboard is in place (STEP 18).

  • Apply new pre-cut adhesive or double-sided tape onto the phone frame, around the perimeter of the battery compartment, but not in the rectangular cutout in the center (which is actually the back side of the display).

  • Temporarily connect the battery connector to the motherboard to ensure proper battery alignment.

  • Press the battery firmly into place for 5-10 seconds. Disconnect the battery and resume re-assembly.

Draai of kantel je plectrum om de batterij volledig los te krijgen en deze te kunnen verwijderen.

Hergebruik nooit je batterij nadat je deze gebruikt en verwijderd hebt, aangezien dit tot een potentieel gevaar kan leiden. Vervang deze altijd door een nieuwe batterij.

Om je nieuwe batterij te installeren en zeker te weten dat deze op de juiste plek is aangebracht:

Verwijder je alle lijmresten uit de telefoon en maak je de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.

Leg je de vervangende batterij op de juiste positie zonder echter de kleefstrips aan te brengen. Ga verder met het weer in elkaar zetten van je toestel totdat het moederbord weer op haar plek zit (STAP 18).

Breng je de nieuwe vooraf op maat gesneden kleefstrips of de dubbelzijdige tape aan in het frame van de telefoon, langs de buitenkant van het batterijgedeelte, maar niet in de rechthoekige uitsnede in het midden (wat eigenlijk de achterkant van het scherm is).

Sluit je de batterijaansluiting tijdelijk aan op het moederbord om zeker te weten dat de batterij op de juiste plek komt te zitten.

Druk je de batterij stevig op z'n plek gedurende 5-10 seconden. Koppel de batterij vervolgens los en ga verder met het weer in elkaar zetten van je toestel.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.