Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 25 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 3
Slide the pick along the bottom edge of the phone to slice through the adhesive securing the rear glass. Afterward, it may help to leave the pick in place and grab a second pick as you proceed to the next step. Leaving the pick inserted can help prevent the glue you just separated from re-adhering.
  • Slide the pick along the bottom edge of the phone to slice through the adhesive securing the rear glass.

  • Afterward, it may help to leave the pick in place and grab a second pick as you proceed to the next step. Leaving the pick inserted can help prevent the glue you just separated from re-adhering.

  • Re-heat the rear glass as needed to prevent the glue from cooling and hardening.

Schuif je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de lijm die de glazen achterkant op z'n plek houdt door te snijden.

Daarna kan het handig zijn om je plectrum op z'n plek te laten zitten en een tweede plectrum te pakken voor de volgende stap. Het laten zitten van je plectrum voorkomt dat de zojuist doorgesneden lijm zich opnieuw aan het toestel zal gaan hechten.

Verwarm de glazen achterkant zo veel als nodig is om te voorkomen dat de lijm afkoelt en weer hard wordt.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.