Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 19
Prepare an iOpener following the steps in the Het verwarmen van de iOpener Guide.
  • Prepare an iOpener following the steps in the Het verwarmen van de iOpener Guide.

  • Place the iOpener along the top of the back of the iPad for 2-3 minutes to soften the adhesive holding the logic board in place.

iOpenerの使用方法ガイドの手順に従い、iOpenerを準備してください。

iPad裏面の上部に沿ってiOpenerを2,3分置き、ロジックボードを所定の位置に留めている接着剤を柔らかくします。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.