Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Remove the 1.2 mm Phillips screw securing the bracket covering the volume control cable connector. Remove the bracket.
  • Remove the 1.2 mm Phillips screw securing the bracket covering the volume control cable connector.

  • Remove the bracket.

音量コントロールケーブルのコネクタを覆っているブラケットを留めている1.2mmプラスネジを外します。

ブラケットを取り外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.