Skip to main content

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Step 13
Disconnect the headphone jack cable connector from its socket on the logic board. Pry the cable up to  free it from the adhesive securing it  to the rear case. Pull the audio jack cable out of the way of the logic board below.
  • Disconnect the headphone jack cable connector from its socket on the logic board.

  • Pry the cable up to free it from the adhesive securing it to the rear case.

  • Pull the audio jack cable out of the way of the logic board below.

断开耳机插孔电缆连接器与逻辑板上的插座的连接。

将电缆撬起来,将其从将其固定到后壳的粘合剂中分离。

将音频插孔电缆从下面的逻辑板中拔出。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.