Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the following four Phillips screws securing the upper component cable bracket to the tablet. Two 1.6 mm Two 1.3 mm
  • Remove the following four Phillips screws securing the upper component cable bracket to the tablet.

  • Two 1.6 mm

  • Two 1.3 mm

  • Slide the upper component cable bracket out from under the protective flaps and remove it from the iPad.

移除下列将顶壳元件线缆支架与平板相固定的十字螺丝。

2颗 1.6mm

2颗 1.3mm

将上部组件电缆支架从保护盖下滑出,并将其从iPad上取下。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.