Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the following four Phillips screws securing the upper component cable bracket to the tablet. Two 1.6 mm Two 1.3 mm
  • Remove the following four Phillips screws securing the upper component cable bracket to the tablet.

  • Two 1.6 mm

  • Two 1.3 mm

  • Slide the upper component cable bracket out from under the protective flaps and remove it from the iPad.

Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Philips che bloccano sul tablet la staffa del cavo flessibile superiore.

Due viti lunghe 1,6 mm

Due viti lunghe 1,3 mm

Fai scorrere la staffa del cavo flessibile fuori dalle alette protettive e rimuovila dall'iPad.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.