Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4 vertalen

Stap 4
Lift the lower case away from the rest of the DS Lite.
  • Lift the lower case away from the rest of the DS Lite.

  • Pull carefully. Some units are sealed with adhesive, and pulling too hard can damage the power switch.

DS Lite本体から下部ケースを持ち上げて外します。

注意深く引っ張ってください。いくつかのユニットは接着テープで封がされていて、強く引っ張りすぎると電源スイッチを損傷させる恐れがあります。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.