Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
If necessary, peel back any tape covering the trackpad cable connector. Use the end of a spudger to flip the retaining tab on the ZIF connector. Use the end of a spudger to flip the retaining tab on the ZIF connector.
  • If necessary, peel back any tape covering the trackpad cable connector.

  • Use the end of a spudger to flip the retaining tab on the ZIF connector.

Se necessario, stacca eventuali nastri adesivi che potrebbero coprire il connettore del cavo del trackpad.

Usa la punta di uno spudger per aprire la linguetta di blocco sul connettore ZIF.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.