Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Lift the trackpad cable up off the battery to separate it from the adhesive securing it. Be careful not to damage the cable. If it doesn't peel up easily, apply a little heat from an iOpener, heat gun, or hair dryer to soften the adhesive, and try again.
  • Lift the trackpad cable up off the battery to separate it from the adhesive securing it.

  • Be careful not to damage the cable. If it doesn't peel up easily, apply a little heat from an iOpener, heat gun, or hair dryer to soften the adhesive, and try again.

从电池固定胶带上拉起触摸板线缆。

注意不要损坏线缆。如果它不是很容易被拉起来,用iOpener、热枪或者吹风机加热一下来软化粘合剂,并重试。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.