Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use the flat end of a spudger to pop the trackpad connector straight up off its socket on the logic board. Use the flat end of a spudger to pop the trackpad connector straight up off its socket on the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pop the trackpad connector straight up off its socket on the logic board.

Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del trackpad verso l'alto dal suo zoccolino sulla scheda logica.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.