Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 3
Lift the logic board end of the I/O board cable straight up to bend it out of the way. To avoid damage to the cable, fold only at the bend in the I/O board end of the cable.
  • Lift the logic board end of the I/O board cable straight up to bend it out of the way.

  • To avoid damage to the cable, fold only at the bend in the I/O board end of the cable.

Til de logic board kant van de kabel van het I/O-bord op om het uit de weg te buigen.

Om schade aan de kabel te voorkomen, vouw je deze enkel om bij de bocht die al aan de kant van het I/O-bord in de kabel zit.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.