Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 4
Apply a few drops of adhesive remover evenly under the edge of the rightmost battery cell.
  • Apply a few drops of adhesive remover evenly under the edge of the rightmost battery cell.

  • You don't need to use very much. The small bottle contains more than twice the amount of solvent needed to remove all the battery cells.

  • Wait 2-3 minutes for the liquid adhesive remover to penetrate underneath the battery cell before you proceed to the next step.

Dien een aantal druppels lijmverwijderaar in gelijke mate toe onder de zijkant van de meest rechtse batterijcel.

Je zult niet veel nodig hebben. De kleine fles bevat meer dan twee keer de hoeveelheid aan vloeistof die je nodig hebt om alle batterijcellen te verwijderen.

Wacht gedurende 2-3 minuten om de lijmverwijderaar in te laten trekken onder de batterijcel voordat je verdergaat.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.