Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 10
Continue to repeat the prying procedure. Insert the plastic card between the second left-most battery cell and the upper case to cut the adhesive joining the two, and pry the cell up from the case. Insert the plastic card between the second left-most battery cell and the upper case to cut the adhesive joining the two, and pry the cell up from the case.
  • Continue to repeat the prying procedure.

  • Insert the plastic card between the second left-most battery cell and the upper case to cut the adhesive joining the two, and pry the cell up from the case.

Ga verder en herhaal de procedure waarin je de batterijcellen omhoog wrikt.

Steek je plastic kaart tussen de tweede batterijcel van links en de bovenste behuizing om de lijm door te snijden die de twee aan elkaar verbindt, en wrik de batterijcel vervolgens omhoog uit de behuizing.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.