Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 14
Return to the card beneath the right-center cell, and twist it to separate the entire battery from the upper case. By now you should have cut all of the adhesive securing the battery to the upper case, and it should come out freely.
  • Return to the card beneath the right-center cell, and twist it to separate the entire battery from the upper case.

  • By now you should have cut all of the adhesive securing the battery to the upper case, and it should come out freely.

  • If it does not come out easily, you may need to reheat the iOpener and apply it to the stuck areas, and then continue gently cutting the adhesive with the plastic cards.

返回到右侧中间中心电池下的塑料卡片上,然后扭动它将整个电池与上壳分开。

到现在,您已经将电池和顶壳之间的粘合剂切割完了,电池应该很容易的被取出来了。

如果还不是那么容易的取出来,你需要重新加热iOpener并将其放在卡住的地方,再继续小心的使用塑料卡片切割粘合剂。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.