Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Use the flat end of a spudger to pry the right speaker cable connector up and out of its socket on the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pry the right speaker cable connector up and out of its socket on the logic board.

  • Pry up from beneath the cables.

スパッジャーの平面側先端を使って、右側スピーカーのケーブルコネクタを持ち上げて、ロジックボード上のソケットから外します。

ケーブルの下からこじ開けます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.