Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Stap 2
Use a spudger to disconnect the two antenna cables from the communications board. Apple used a small dab of glue on these connections, which may make removing the antenna connections harder.
  • Use a spudger to disconnect the two antenna cables from the communications board. Apple used a small dab of glue on these connections, which may make removing the antenna connections harder.

Benutze einen Spudger, um die beiden Antennenkabel von der Kommunikationsplatine zu lösen. Apple hat einen Klecks Kleber auf diesen Verbindungen benutzt, was das Entfernen der Antennenverbindungen erschwert.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.