Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 5
Insert an opening pick about 0.5 inches (~12mm) under the bottom corner of the display, near the headphone jack. Keep a close eye on the button's ribbon cable as you insert the pick. The cable is fragile and very easy to tear. If the pick is hard to insert or the cable starts to stretch, apply more heat.
  • Insert an opening pick about 0.5 inches (~12mm) under the bottom corner of the display, near the headphone jack.

  • Keep a close eye on the button's ribbon cable as you insert the pick. The cable is fragile and very easy to tear. If the pick is hard to insert or the cable starts to stretch, apply more heat.

  • Leave the pick under the display to prevent the button from re-adhering to the display.

  • If you do break either of the capacitive buttons or ribbon cables, you can replace the daughterboard assembly, which includes new capacitive buttons.

Steek je openingsplectrum ongeveer 12 mm (0.5 inch) onder de onderste hoek van het scherm, dichtbij de hoofdtelefoonjack.

Houd de lintkabel van de knop in de gaten bij het inbrengen van je plectrum. De kabel is erg kwetsbaar en makkelijk te scheuren. Als je plectrum moeilijk in te brengen is, of als de kabel begint te rekken, zul je meer warmte moeten gebruiken.

Laat je plectrum onder het scherm zitten om te voorkomen dat de knop zich weer aan het scherm gaat hechten.

Als je toch per ongeluk een van de capacitieve knoppen of lintkabels beschadigt, kun je de dochterbordmodule, welke nieuwe capacitieve knoppen bevat, vervangen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.