Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 25 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 6 vertalen

Stap 6
To install new rear glass: Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis.
  • To install new rear glass:

  • Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis.

  • Clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth. Swipe in one direction only, not back and forth. This will help prep the surface for the new adhesive.

  • Peel the adhesive backing off of the new rear glass, carefully line up one edge of the glass against the phone chassis, and firmly press the glass onto the phone.

  • If you're reinstalling the old rear glass, or using rear glass without adhesive pre-installed, follow this guide.

Om de nieuwe glazen achterkant te installeren:

Gebruik je een pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te verwijderen.

Maak je de voorheen gelijmde gebieden schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (minstens 90%) en een stuk stofvrij doek. Veeg alles in een en dezelfde richting en niet heen en weer. Dit prepareert het oppervlak voor de nieuwe lijm.

Trek de folie over het plakgedeelte van je nieuwe glazen achterkant los, breng een kant van de glazen achterkant op de juiste positie aan, druk deze kant tegen het chassis van de telefoon en druk je achterkant tot slot stevig vast.

Als je je oude glazen achterkant weer herinstalleert, of een glazen achterkant zonder vooraf geïnstalleerde kleefstrips gebruikt, volg je de instructies van deze handleiding.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.