Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use the flat end of a spudger to disconnect the display assembly cable from the motherboard. Use the flat end of a spudger to disconnect the display assembly cable from the motherboard.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the display assembly cable from the motherboard.

使用撬棒的平端从主板上断开显示屏组件线缆的连接。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.