Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use the flat end of a spudger to disconnect the display assembly cable from the motherboard. Use the flat end of a spudger to disconnect the display assembly cable from the motherboard.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the display assembly cable from the motherboard.

Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo del gruppo display dalla scheda madre.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.