Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 2
Be sure to slide the metal spudger between the dock connector and the antenna cover, and not into the dock connector itself.
  • Be sure to slide the metal spudger between the dock connector and the antenna cover, and not into the dock connector itself.

  • Insert a metal spudger into the slot between the dock connector and the antenna cover. Gently pry up near the two tabs to create a small gap between the antenna cover and the silver front bezel.

Zorg ervoor dat u de metalen spudger tussen de dockconnector en de antennekap schuift, en niet in de dockconnector zelf.

Steek een metalen spudger in de sleuf tussen de dockconnector en de antennekap. Wrik je tool, in de buurt van de twee lipjes, op voorzichtige wijze omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de antennekap en de zilveren rand aan de voorkant.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.