Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands
Stap 10
Success! Time to actually do some analysis. The first component out is the wireless communications daughterboard, featuring some Qualcomm hardware: Qualcomm QCA6134X-AM2D Wi-Fi/Bluetooth SiP
  • Success! Time to actually do some analysis.

  • The first component out is the wireless communications daughterboard, featuring some Qualcomm hardware:

  • Qualcomm QCA6134X-AM2D Wi-Fi/Bluetooth SiP

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.