Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
This image shows the two tabs and two catches located on the underside of the antenna cover. The two tabs at the top of the image must be pushed towards the black cover to release them.
  • This image shows the two tabs and two catches located on the underside of the antenna cover. The two tabs at the top of the image must be pushed towards the black cover to release them.

此图显示了位于天线盖底侧的两个卡舌和两个卡扣。必须将图像顶部的两个选项卡推向黑色盖板以将其打开。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.