Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
This image shows the two tabs and two catches located on the underside of the antenna cover. The two tabs at the top of the image must be pushed towards the black cover to release them.
  • This image shows the two tabs and two catches located on the underside of the antenna cover. The two tabs at the top of the image must be pushed towards the black cover to release them.

Questa immagine mostra le due linguette e due fermi situati sul lato inferiore del coperchio dell'antenna. Le due linguette nella parte superiore dell'immagine devono essere spinte verso il coperchio nero per rilasciarle.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.