Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use the flat end of a spudger to pry both antenna connectors up from their sockets on the AirPort/Bluetooth card. Use the flat end of a spudger to pry both antenna connectors up from their sockets on the AirPort/Bluetooth card.
  • Use the flat end of a spudger to pry both antenna connectors up from their sockets on the AirPort/Bluetooth card.

スパッジャーの平坦側を使いAirPort/Bluetoothカード上のソケットから両方のアンテナコネクターを持ち上げます、

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.